Nota Prawna

Przedmiotem prowacącym serwis http://www.devaldano.pl jest P.H.U. Danex Sp.z.o.o. Sp.K. z siedzibą w Rosku przy ulicy Dworcowej 34 64-730 Wieleń.

Serwis www.devaldano.pl prowadzony jest na prywatne potrzeby użytkowników i są oni uprawnieni do pobierania materiałów prezentowanych w niniejszym serwisie tylko i wyłącznie do własnego - nie komercyjnego wykorzystania - przy uwzględnieniu wszystkich praw autorskich. W przypadku chęci modyfikowania, przesyłania, rozprowadzania, zamieszczania na innych stronach internetowych, wykorzystywania serwisu do celów komercyjnych lub publicznych jakichkolwiek materiałów i treści zamieszczonych w niniejszym portalu, należy zwrócić się o pisemne upoważnienie do P.H.U. Danex Sp.z.o.o. Sp.K.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują niepodzielnie podmiotowi prowadzącemu serwis.

Serwis http://www.devaldano.pl może zawierać niepełne lub niedokładne informacje. W serwisie mogą być wprowadzane informacje i/lub materiały graficzne bez uprzedniego powiadomienia.

P.H.U. Danex Sp. z o.o. Sp.K. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat i szkód wynikających z nieumyślnych błędów lub opuszczeń w niniejszym serwisie. Nie odpowiada również za informacje zamieszczone bez jego zgody, w tym treści reklamowe.